Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan sekä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Viestintä Virpi Ekholmin asiakkaille, palveluntoimittajille ja sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

 

Henkilötietojen käsittelijä

Viestintä Virpi Ekholm

Y-tunnus 2404642-5

Utolankallio 3, 37140 Nokia

 

Yhteyshenkilö

Virpi Ekholm

+358 40 537 1911

virpi(at)viestintavirpiekholm.fi

 

Kenen tietoja yritys käsittelee?

 • asiakkaat
 • palveluntoimittajat
 • sidosryhmät
 • verkkosivuston kävijät

 

Miksi yritys käsittelee tietoja?

Käsittelyn tarkoituksena on yrityksen liiketoiminnan mahdollistaminen, mikä tarkoittaa esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamista ja  yhteydenpitoa eri tahojen kanssa.

 

Mistä yritys saa tiedot?

Asiakkaiden, palveluntoimittajien ja sidosryhmiin kuuluvien tiedot saadaan asiakkailta itseltään tai julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä. Verkkosivuston kävijöistä saadaan tiedot heiltä itseltään verkkosivuvierailun yhteydessä, jos he hyväksyvät evästeet.

 

Mitä tietoja yritys käsittelee?

Yritys käsittelee vain tietoja, jotka olet meille toimittanut tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi tai jotka ovat saatavilla julkisesti, kuten:

 • nimi, IP-osoite tai muu vastaava tunniste
 • yhteys- ja osoitetiedot
 • työnantaja ja ammattinimike
 • tilinumero ja muut tiedot laskujen maksamista varten

 

Kuinka kauan yritys käsittelee tietojasi?

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa, esimerkiksi asiakkaiden kohdalla niin kauan kuin on mahdollista tai todennäköistä, että asiakassuhde jatkuu.

Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan esimerkiksi tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

 

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Henkilötietoja voivat käsitellä palveluntoimittajat, kuten kirjanpitäjä.

 

Kuinka yritys suojaa tietosi?

Yritys muun muassa:

 • käyttää https-suojausta verkkosivustollaan.
 • käyttää henkilötietoja koskevaan viestintään asianmukaisia salaustekniikoita.
 • rajaa henkilötietoihin pääsyn henkilöihin, jotka niitä tarvitsevat.

 

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot.
 • pyytää korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset tiedot oikeiksi.
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että niitä käsitellään lainvastaisesti.
 • kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • pyytää poistamaan tiedot, joiden käsittely ei mielestäsi ole tarpeen.
 • vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojasi käsitellessä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.
 • saada rekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 29.3.2023.