Millainen on hyvä ostaja?

Millainen on hyvä ostaja?

Meille toimittajille kerrotaan usein, millainen on hyvä freelancer.

Tänään sain Journalistiliitolta kyselyn, jossa tiedusteltiin meidän freelance-toimittajien mielipiteitä siitä, millainen on hyvä ostaja tai tuottaja. Entä millainen on hyvä briiffi eli tiivistelmä, jolla juttuja tilataan?

Listaanpa tässäkin tärkeimpiä huomioita, joita aiheesta nousi mieleen:

Hyvä ostaja tekee juttutilaukset ajoissa, jotta toimittajalle jää riittävästi aikaa jutun toteuttamiseen. Ohjeet ovat selkeät ja juttuaihe valmiiksi mietitty ja rajattu. Tilaukseen sisältyy mielellään myös palkkiotarjous, josta voi kuitenkin tarvittaessa neuvotella.

Hyvästä briiffistä käy ilmi, miksi ja mille kohderyhmälle juttu kirjoitetaan. Mukana on tärkeimmät kysymykset, joihin jutun tulisi vastata. Kaikkia mahdollisia kysymyksiä ei ole kuitenkaan tarpeen listata – toimittaja osaa kyllä itsekin syventää aihetta.

Joskus saan briiffin, joka paljastaa, että jutun rajausta ei ole pohdittu toimituksessa laisinkaan. Jutun pitäisi vain epämääräisesti käsitellä jotain aihetta – mutta miten ja mistä näkökulmasta, siinäpä kysymys. Mukana voi myös olla pitkä lista erilaisia kysymyksiä ja näkökulmia, jotka eivät mitenkään mahdu yhteen ja samaan juttuun.

Toivoisin myös, että jutun tilaaja perehtyisi itsekin jossain määrin aiheeseen. Silloin vältytään juttutilauksilta, joita on lopulta mahdoton toteuttaa, koska annetut pohjatiedot eivät pidäkään paikkaansa.

Toinen vaihtoehto on, että toimittaja tekee itse tutkivan työn – mutta sen pitäisi silloin näkyä myös palkkiossa!

Joskus aihe yllättää ja haastateltava kertoo jotain kiinnostavaa, joka ei mahdu annettuun näkökulmaan. Silloin on hyvä pohtia yhdessä toimeksiantajan kanssa, muutetaanko juttusuunnitelmaa, vai olisiko uusi tieto ehkä aivan oman juttunsa aihe.

Parhaimmillaan toimeksiantajan ja toimittajan työ on yhteistyötä, jossa pyritään yhdessä parhaaseen päämäärään. Hyvä viestintä puolin ja toisin on tässä avainasemassa.

Minulla on monta hyvää toimeksiantajaa, joiden kanssa yhteistyö on helppoa ja sujuvaa. Kiitos heille!

Comments are closed.